Ta strona korzysta z cookies
Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić prawidłowe działanie strony oraz w celach statystycznych, które pomagają nam w ulepszaniu witryny. Więcej info >
Ta strona korzysta z cookies
Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić prawidłowe działanie strony oraz w celach statystycznych, które pomagają nam w ulepszaniu witryny. Więcej info >
/
Negocjacje metodą DEAL®
By zapisać się na Program "Negocjacje metodą DEAL®"

wypełnij formularz zgłoszeniowy
przeczytaj "Regulamin - warunki ogólne"
i zaznacz zgody


Regulamin - warunki ogólne

1. Organizatorem szkolenia Negocjacje metodą DEAL® jest FOR Gorhover/Żukrowska spółka jawna, Partnerem Merytorycznym i właścicielem praw autorskich do szkolenia jest Halifax Consulting.
2. Zgłaszając uczestnictwo Uczestnik potwierdza zawarcie umowy o udział w szkoleniu na następujących warunkach:
a. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że treści prezentowane podczas szkolenia są własnością intelektualną Halifax Consulting.
b. Nagrywanie audio i/lub video części lub całości kursu i szkolenia jest zabronione.
c. Materiały szkoleniowe mogą być używane jedynie przez Uczestnika. Powielanie, dystrybucja, rozpowszechnianie, sprzedaż czy publikacja tych materiałów są zabronione.
d. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury pro-forma, która zostanie wystawiona po przesłaniu zgłoszenia chęci udziału na adres biuro@focusonresults.pl lub poprzez zakupienie udziału w szkoleniu w sklepie internetowym: https://focusonresults.pl/sklep/.
e. W przypadku zmiany terminu szkolenia z istotnych powodów leżących po stronie Organizatora, odpowiedzialność finansowa Organizatora za zmianę terminu kursu ograniczona jest do wartości wpłaty Uczestnika za udział w kursie. Jeśli Uczestnik nie potwierdzi swojego udziału w drugim wyznaczonym terminie, kwota wpłacona przez niego zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od daty przesłania informacji o rezygnacji z udziału na adres biuro@focusonresults.pl
f. W przypadku rezygnacji Uczestnika ze szkolenia do 30 dni przed terminem rozpoczęcia, Uczestnik nie ponosi kosztów związanych z rezygnacją.
g. W przypadku rezygnacji Uczestnika ze szkolenia od 15 do 29 dni przed terminem rozpoczęcia, Uczestnik ponosi 70% kosztów szkolenia.
h. W przypadku rezygnacji Uczestnika ze szkolenia na mniej niż 15 dni przed terminem rozpoczęcia, Uczestnik ponosi 100% kosztów szkolenia.
+48
Klauzula informacyjna dot. RODO
Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest FOR Gorhover/Żukrowska sp.j. z siedzibą przy ul. Zgody 6 w Krakowie, 31-217, adres e-mail: biuro@focusonresults.pl

2. Celem zbierania danych jest realizacji procesu zgłoszenia do Programu „Negocjacje metodą DEAL®”, wysyłanie komunikacji związanej z Programem i udział w Programie.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. W przypadku niepodania danych nie będzie to możliwe.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu firmie Halifax Consulting z siedzibą w  Saint Germain-en-Laye we Francji, gdzie obowiązują przepisy związane z ochroną danych osobowych.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Pełna treść zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym do Programu Negocjacje metodą DEAL® w celu realizacji procesu zgłoszenia, wysyłania komunikacji związanej z Programem i udział w Programie.
Zapisy
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021
- FOR Gorhover/Żukrowska sp. j.